آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

عمومی حقوقی

وبلاگ هایی که جنبه عمومی حقوقی دارند و بصورت اختصاصی در یک دسته بندی خاص حقوقی قرار ندارند (مثل اخبار حقوقی و ...) در این دسته بندی ایجاد خواهند شد.

دسته بندی

behabadi
نمایش‌ها
611
واکنش‌ها
1
عمومی حقوقی
بنام خدا من در مورد اقدامات دادستانی تهران علیه نماینده مردم در مجلس داوری نمیکنم یکی مقامی انتصابی ومدعی العموم است ودیگری مقامی انتخابی ونماینده ملت ایران . آنچه باید دراین میان حاکم باشد قانون است ویکی نماینده قوه مقننه ودیگری مجری قوانین همان قوه. بنده تنها بیک مورد اشارتی داشته واکتفا...
behabadi
نمایش‌ها
950
واکنش‌ها
1
عمومی حقوقی
بنام خدا زمانی ایران را در موسسه شفافیت که صورت کشورهارا منتشر کرده بود در انتهای جدول قرار داد واین بمعنای وضعیت نامناسب حساب وکتاب در کشورمان است . کافی است ببینیم که این عدم شفافیت چگونه مسوولان بالای نظام را بجان هم انداخته است .20 سال است که در قوه قضائیه اقداماتی صورت پذیرفته وبجای اینکه...
behabadi
نمایش‌ها
725
واکنش‌ها
1
عمومی حقوقی
بنام خدا در آرم دادگستری جمهوری اسلامی ایران فرشته ای است که هم ترازوئی دردست اوست وهم شمشیری بران تا نشانگر برقراری عدالت برای محرومان وهم ایجاد ترس برای ستمگران باشد. برای اینکه بدانیم چه کسانی در دادگستری احساس امنیت میکنند شاید سه عامل زیر بتواند راهنمای ما باشد. 1-آیا قدرتمندان جامعه...
بنام خدا هرگاه سخنگوی قوه مجریه یا مثلا بانک مرکزی ویا دستگاه دولتی دیگر درجمع خبرنگاران مورد پرسش قرار میگیرند وازآنان صورت اسامی متخلفان وتاراج کنندگان منابع مردم میشود پاسخ میدهند که منع قانونی دارند وآبروی اشخاص را نمیتوانند ببرند. هرگاه سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در مورد اسامی...
بنام خدا آنگاه که خداوند انسان را آفرید وبرروی زمین نهاد براو وحی نمود تا چگونه زندگی کند این اولین قانون الهی بر زمین وانسان بود وبمرور با آمدن پیامبران بزرگ قوانین الهی تکمیل گردید واینک کاملترین آن دردسترس انسان بویژه مسلمانان است. بنابراین مسلمان بی قانون نیست وهرجا که رود قانون خدا همراه...
بنام خدا اگرچه همه انسان ها شایسته است مسایل دین رابیاموزند وبدیگران منتقل کنند اما برخی با رفتن به حوزه ها وپوشیدن لباس روحانی موظف میشوند که درخدمت مردم باشند ودین خدارا بدیگران بیاموزند .البته برای اینکه اینان درزندگی درمشقت نیفتند خداوند نیمی از دریافتی خمس را بعنوان سهم امام برای گردش امور...
بنام خدا مقام محترم قضائی در باره وضعیت جامعه اسلامی این عبارات را مطرح کردند: کشف مشروبات الکلی وجود دیش های ماهواره بی عفافی وبد حجابی اعتیاد وترک تحصیل جوانان تبلیغات ماهواره ای مساله قاچاق وجرائم فضای مجازی مفاسد اجتماعی ودیگر آسیب های اجتماعی در جامعه ودر این زمینه هشدارهای لازم را دادند...
behabadi
نمایش‌ها
1 هزار
واکنش‌ها
1
عمومی حقوقی
بنام خدا چند سال قبل بزرگان ما هرچند بار به شبکه های اجتماعی حمله میکردند که مثلا در این شبکه ها مفاسد اخلاقی مطرح است وخوب امثال بنده که کمی نگران اخلاق فرزندانمان بودیم ازآنها دوری میکردیم مانند همان هیاهوئی که اول انقلاب درباره ویدئو مطرح بود. اما ورق بگونه دیگری رقم خورد ومعلوم شد که نگرانی...
behabadi
نمایش‌ها
696
واکنش‌ها
1
عمومی حقوقی
بنام خدا برای اولین بار مطبوعات کشور مساله حقوق های نجومی را پیش کشیدند که امری جدی بوددولت بسرعت وارد عمل شد وضمن اصلاح مقررات دریافت ها با کمک قوه قضائیه موارد دریافت های غیر متعارف برگشت داده شد. باردیگر مطبوعات نجومی دیگری بنام املاک نجومی را منتشر کردند که شهرداری تهران زیر منگنه قرار...
بنام خدا برای اولین بار مطبوعات کشور مساله حقوق های نجومی را پیش کشیدند که امری جدی بوددولت بسرعت وارد عمل شد وضمن اصلاح مقررات دریافت ها با کمک قوه قضائیه موارد دریافت های غیر متعارف برگشت داده شد. باردیگر مطبوعات نجومی دیگری بنام املاک نجومی را منتشر کردند که شهرداری تهران زیر منگنه قرار...
بنام خدا حق از جهتی دو دسته است حق الله وحق الناس اولی حق خداوند است ودومی متعلق به بندگان خدا. اگر چه در ظاهر حق الله اولویت دارد تا حق النا س اما درعمل آنچه گریبان انسان خطا کاررا میگیرد دومی یعنی حق الناس است. چرا که خداوند دارای بخشش عظیمی است وبا یک توبه خالص میگذرد اما بندگان خدا اینگونه...
بنام خدا در هر جامعه بطور طبیعی گروه هائی وجوددارند که دارای افکار ورفتارهائی ویژه خود هستند و در میان جمع ممکن است گروهی از نظر تعداد اکثریت را دارا باشد ودر صورت وجود مردمسالاری این اکثریت زمام کشوررا دردست میگیرد. که امری طبیعی است اما بقای این زمامداری منوط به رعایت حقوق اقلیتهاست .ممکن است...
behabadi
بروزرسانی
نمایش‌ها
744
واکنش‌ها
1
عمومی حقوقی
بنام خدا امام علی قانونمدارترین فرد درتاریخ انسانیت است .ازامیر مومنان صفات بسیاری نقل شده است اما درمورد چنین صفتی کمتر سخن گفته شده است.اگر چه ایشان کرارا مردم را به نظم ورعایت قانون دعوت فرموده اند خود قانون مدارترین انسان کره خاکی بوده اند.خداوند میفرماید ما شمارا ازیک نر وماده آفریدیم اما...
behabadi
نمایش‌ها
2 هزار
عمومی حقوقی
بنام خدا درآستانه محرم وعاشورا قرار داریم مایلم زندگی را ازدید امام بزرگوارمان تعریف کنم. امام می فرمایند (الحیات عقیده وجهاد) زندگی عبارت است از داشتن باور وتلاش درراه آن .گرچه تعریف بسیار کوتاه وساده است اما مطلب بسیار عمیق وگسترده است وشاید کسی نتوانسته است زندگی رااینگونه ساده وکوتاه تعریف...
بنام خدا در ماجرای تلخ سال1388 رهبری معظم جمهوری اسلامی جمله ای کلیدی فرمودند که علاوه بر حل معضل آن دوران پایه ای برای آینده نظام گردید وآن جمله این بود(فصل الخطاب قانون است).بله مگر در کشور بالاتر ازقانون هم وجوددارد؟ قانون با انواع گوناگون خود محصول اراده الهی وجمعی ملت ایران است. این امر...
behabadi
بروزرسانی
نمایش‌ها
729
عمومی حقوقی
بنام خدا طبق قانون اساسی برخی اشخاص وعموما نهادها میتوانند تصمیماتی ویا احکامی را در چارچوب اختیارات خود صادر کنند اما این بدان معنا نیست که احکام صادره خلاف قانون ویا عدالت نباشد ولذا اشخاص وگروههای سیاسی و مطبوعات میتوانند بدانها اعتراض نموده ویا با مجوز قانونی تجمع اعتراضی تشکیل دهند حتی...
behabadi
بروزرسانی
نمایش‌ها
767
عمومی حقوقی
بنام خدا درفقه اسلامی ازسه حق یادشده است حق الله حق الناس وحق الحاکم این تقسیم بندی بیشتر در مسایل کیفری مطرح است وبرخی ازمجازاتها حق الله است مانند کیفر شرابخواری وفساد اخلاقی برخی حق الحاکم است که قانونگذار آنهارا وضع میکند مانند جرائم رانندگی وپاره ای هم حق الناس است همچون قصاص که با رضایت...
بنام خدا براساس قوانین موجود وتنهابا افزودن یک شرط درسند ازدواج می توان ازدواجی مناسب وموفق را بدست آورد.پیش از ورود به مراحل ازدواج لازم به تذکر است که دریک ازدواج موفق سه هدف در نظر است ۱- بهره بردن ازلذات جنسی بویژه دردوران اولیه زندگی ۲-ادامه نسل ازطریق فرزندان درمیانه های راه و۳- وجود شریکی...
behabadi
نمایش‌ها
673
واکنش‌ها
1
عمومی حقوقی
بنام خدا در بحبوحه مشکلات اطراف کشورمان درمنطقه ومسایل مربوط به فساد مالی درکشور گهگاه مسوولان کشور در امر بی حجابی میداندار میشوند ونظراتی عنوان میکنند که در شان ملت ایران نیست. یکی عامل اینگونه اموررا دیوثی مردان میداند ودیگری در بی غیرتی نظر میدهد در حالیکه اگر جامعه ما در این صفات باشند پس...
بنام خدا اخیرا برخی از رهبران سیاسی ومذهبی عربستان سعودی اعلام داشته اند که ملت ایران مجوس وزردشتی هستندومسلمان نیستند واز این طریق تلاش میکنند خودرا مسلمان جلوه دهند ومسیر حج را بسوی مردم کشورمان ببندند. بنده هم عرایضی خدمت این رهبران ناآگاه بنویسم تا اگر خوابند بیدار شوند. تاریخ گذشته...
بالا