آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

حقوق خانواده

دسته بندی

در قوانین ایران مواردی را می توان یافت که بر طبق موازین بین المللی و اسلامی هرگز جرم محسوب نمی شوند. برای نمونه دین مالی و ناتوانی از پرداخت بدهی در حقوق اسلام و بر طبق موازین بین المللی جرم محسوب نمی شود. با این حال در قوانین ایران مواردی مانند ترک انفاق و عدم پرداخت مهریه از جمله نمونه هایی...
سامان وارسته
نمایش‌ها
1 هزار
واکنش‌ها
1
دیدگاه ها
3
حقوق خانواده
همیشه در محافل علمی و دانشگاهی چه در قالب سمینار و چه سایر برنامه ها حقوق زنان مطرح است. همچنین در حوزه قانونگذاری نیز فعالان حقوق زن به نحو شایانی سعی بر حمایت و اعتلا حقوق زنان دارند. اما در مقابل هرگز سخنی از حقوق مردان نمی شود گویی مردان وجود ندارند! یا برای حیات به حقوق نیاز ندارند! برای...
بالا