آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

حقوق بشر

دسته بندی

بنام خدا سالها بدون توجه به اخطارهای آژانس بین المللی انرژی اتمی اقداماتی را انجام دادیم که منجر به صدور قطعنامه های گوناگون علیه کشورمان شد وپس ازتحریمات عدیده سرانجام با مذاکره نفس گیر توانستیم برجام را تحقق داده وکلیه قطعنامه های شورای امنیت وتحریمات ناشی ازآنهارا برطرف کنیم. اما مسایل بین...
بنام خدا اگر در تاریخ تورقی کنیم می بینیم که بیشترین مذاهب وفرقه ها در مذهب تشیع است در زمینه کلامی فقهی عرفانی وفلسفی ومعروف است جنگ 72 ملت که اشاره شاعر به همین مذهب است. البته نقش دشمنان استعمارگر در دو سده اخیر در ایجاد فرقه واختلاف درجهان اسلام برکسی پوشیده نیست وهمین اکنون ما گرفتار فرقی...
بنام خدا همه از داستان یوسف نبی ع وبرادرانی که اورا بچاه انداختند با خبرند اما ازمیان آن جمع دوکس بودند که همراه نبودند وسرانجام برادررا ازچاه بیرون آورده وتحویل کاروانیان دادند تا سرنوشت خودرا طی کند. داستان ملت مظلوم ما بی شباهت با داستان یوسف نبی وبرادران وچاه افکندن او نیست. زمانیکه تازه...
بنام خدا دولت ها دودسته اند دسته ای آنها که بمردم خود تکیه میکنند ودر نتیجه کمتر از جهت حقوق بشر زیر سوالند والبته مردم براحتی میتوانند حقوق خودرا احقاق کنند . دسته دیگر دولتهائی هستند که چندان تمایلی به شنیدن درخواستهای مردم ندارند وباین سادگی ها زیر بار نمیروند وهمین عامل گاهی میتواند به...
بالا