آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

یادداشت انرژی هارا بیهوده تلف نکنیم!؟

بنام خدا
سالها بدون توجه به اخطارهای آژانس بین المللی انرژی اتمی اقداماتی را انجام دادیم که منجر به صدور قطعنامه های گوناگون علیه کشورمان شد وپس ازتحریمات عدیده سرانجام با مذاکره نفس گیر توانستیم برجام را تحقق داده وکلیه قطعنامه های شورای امنیت وتحریمات ناشی ازآنهارا برطرف کنیم. اما مسایل بین المللی منحصر به امور اقتصادی نیست . مساله حقوق بشر یکی دیگر از چالشهای مهم کشورمان با کمیته حقوق بشر سازمان ملل است. اگر چه در این زمینه هنوز قطعنامه ای در شورای امنیت صادر نشده وتنها مصوباتی بدون لزوم اجرا در مجمع عمومی علیه کشورمان صادر گردیده است معذلک آثار خوبی در جامعه جهانی برای ما ندارد . ما عضو سازمان وکمیته حقوق بشر آن هستیم و مصوبات آنرا در کشورمان پذیرفته ایم .چرا باید نگران حضور نماینده آن کمیته در کشورمان باشیم . ما که در ماجرای اتمی ریگی به کفشمان نبود ومشکل حل شد در این مورد هم باید همینگونه عمل کنیم . البته سخت است تطابق مقررات جهانی با مقررات داخلی ولی اسلام همه امکانات را برای درخشش خود در جهان دارد ومصالح اسلامی ایجاب میکند در زمینه حقوق بشر مشکلات خودرا با سازمان ملل فیصله دهیم . بیائیم انرژی های خودرا بیهوده تلف نکنیم وتا زمانیکه دیر نشده خود پیشقدم شویم .حل چند پرونده سیاسی ویا اصلاح چند فقره از قوانین زیانی به اسلام نمیزند وایران اسلامی را درجهان سربلند میکند.

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.

داده های تارنگار نوشته

نویسنده
behabadi
نمایش‌ها
755
واپسین بروزرسانی

نوشته‌های بیشتر در حقوق بشر

نوشته‌های بیشتر از behabadi

اشتراک‌گذاری این مطلب

بالا