آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

یادداشت داستان یوسف وچاه!

بنام خدا

همه از داستان یوسف نبی ع وبرادرانی که اورا بچاه انداختند با خبرند اما ازمیان آن جمع دوکس بودند که همراه نبودند وسرانجام برادررا ازچاه بیرون آورده وتحویل کاروانیان دادند تا سرنوشت خودرا طی کند. داستان ملت مظلوم ما بی شباهت با داستان یوسف نبی وبرادران وچاه افکندن او نیست.

زمانیکه تازه انقلاب موفق شده بود برخی جوانان بسفارت آمریکا یورش برده واعضای سفارت را گروگان گرفتند اما مرحوم بازرگان سریعا وزیر خارجه خودرا فرستاد تا آن جوانان را از سفارت بیرون کرده ومشکل حلشد

باردیگر برخی جوانان ما سفارت را اشغال وماموران را گروگان گرفتند ومدتها ملت گروگان این امر بود تا سرانجام در دولت موسوی معاهده الجزایر بسته شد وگروگانها آزاد شدند

جنگ وحشیانه صدام که آغاز شد همه شوون مملکت در گرو آن قرار گرفت اما سرانجام در همان دولت با پذیرش قطعنامه صلح مردم ازشر یک جنگ خانمانسوز رهیدند.

در دوران دولت اصلاحات قتلهای زنجیرهای پشت سر هم روی داد ومردم باردیگر در اسارت انگلهائی افتادند اما سرانجام با افشای عوامل ریشه آن خشکید ومردم نجات پیدا کردند

در دوران گذشته باز برادران ریش ملت ایران را گیر تحریمات سازمان ملل دادند ومدتها در چاه تحریم بودیم تا سرانجام بدست مردانی از تدبیر وامید از این چاه ویل هم بیرون آمدیم

داستان ملت ما داستان برادرانی است که اورا بچاه می اندازند وبرادران دیگر ازچاه در میاورندو این امر همچنان ادامه دارد تا زمانیکه حضرت امام عصر تشریف بیاورند وتکلیف برادران چاه انداز را روشن کنند ویوسف کنعان را برای همیشه ازاین مصائب بجات دهند.

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.

داده های تارنگار نوشته

نویسنده
behabadi
نمایش‌ها
632
واپسین بروزرسانی

نوشته‌های بیشتر در حقوق بشر

نوشته‌های بیشتر از behabadi

اشتراک‌گذاری این مطلب

بالا