آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

آیین دادرسی کیفری

دسته بندی

javaderad
نمایش‌ها
1 هزار
واکنش‌ها
1
آیین دادرسی کیفری
مقاله اقرار قسمتهایی از مقاله: اقرار باید از روی‌ جزم‌ و قطع‌ باشد و اقرار کننده‌ نباید اظهار تردید کند. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار «اِخبار جازم‌» را به‌ کار برده‌اند (خمینى‌، 2/49؛ نیز نک: اصفهانى‌، 2/229). اقرار مریض‌: اقرار مریض‌ درصورتى‌ که‌ در مرض‌ موت‌ نباشد، نافذ...
بالا