آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

حقوق تجارت

دسته بندی

behabadi
نمایش‌ها
663
حقوق تجارت
بنام خدا قرآن کریم بشدت ازربا پرهیز داده وآنرا جنگ با خداوند عنوان نموده است ودر مقابل به قرض دهندگان وعده داده است که دوبرابرانرا بدانان بازخواهد گرداند که البته این همان برکتی است که درزندگی قرض دهنده ایجاد خواهدشد.متاسفانه درکشورما پس ازانقلاب اسلامی بجای اینکه برای فرار ازربا مردم را بسوی...
javaderad
نمایش‌ها
1 هزار
واکنش‌ها
1
حقوق تجارت
حق العمل کاری گمرگی قسمتهایی از مقاله: حق العمل در لغت به معنای «مزدكار، كارمزد، پولی كه بابت فروش كالایی از صاحب كالا دریافت می‌شود» آمده است. در اصطلاح «حق‌العمل كار، كسی است كه به دستور دیگری معاملاتی نموده و در مقابل آن اجرت دریافت می‌کند. حق‌العمل كاری نوعی وكالت در امور تجاری...
behabadi
نمایش‌ها
764
واکنش‌ها
1
حقوق تجارت
بنام خدا چگونه میتوان قدرت پول ملی را حفظ نمود؟ چگونه میتوان درقبال کاهش ارزش پول مردم را راضی نمود؟ چگونه میتوان مردم را وادار نمود تاوجوه نقدی خودرا در بانکها نگهداری کنند؟ چگونه میتوان سیستم بانکی را ازعقود گوناگون اسلامی رها ساخت؟ چگونه میتوان به بانکداری اسلامی دست یافت؟ وچگونه...
بنام خدا بموجب قانون اساسی وقوانین دیگر شخص حقوقی درکشورما تنها بسه صورت امکان ظهور وحضوردارد یک:دولت یا بخش دولتی که شامل : وزارتخانه ها- موسسات دولتی وشرکت های دولتی ( قانون محاسبات عمومی) دو:عمومی غیر دولتی شامل 18 موسسه عمومی غیردولتی(ماده واحده ناظر برماده 5 قانون محاسبات عمومی...
بالا