آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

یادداشت حق الناس یا حق الحاکم؟

بنام خدا
درفقه اسلامی ازسه حق یادشده است حق الله حق الناس وحق الحاکم این تقسیم بندی بیشتر در مسایل کیفری مطرح است وبرخی ازمجازاتها حق الله است مانند کیفر شرابخواری وفساد اخلاقی برخی حق الحاکم است که قانونگذار آنهارا وضع میکند مانند جرائم رانندگی وپاره ای هم حق الناس است همچون قصاص که با رضایت صاحب حق منتفی میگردد. در گذشته ای نه چندان دور رهبری نظام آراء مردم را حق الناس اعلام فرمودند بدین معنی که رای مردم ازحقوق اجتماعی آنان است وکسی حق ندارد آنرا ضایع کند .این صاحب حق است که میتواند در انتخابات کاندید شود ومردم هم به او رای دهند که درهردو مورد صاحب حق میتواند در انتخابات حق خودرا پایدار کند .با توجه به اهمیت آراء مردم وحق الناس بودن آن آیا نظارت استصوابی شورای نگهبان ویا برخی تصمیمات قوه قضائیه در محرومیت انتخاباتی برخی ازمحکومان با حق الناس در تضاد نیست؟

بنده براین باورم که هر نظارت ویا تصمیمی که مانع حضور کسی درانتخابات گردد چه در کاندیداتوری ویا برگزیدن نماینده با رای مردم در تضاد است وبعبارت روشنتر حق الناس درمعرض تضییع قرار میگیرد چه تصمیمات نهادها در انتخابات تصمیمات حکومتی است واگر این تصمیمات بهرنحوی ازورود مردم به صحنه انتخابات ممانعت کند بنوعی حق الناس درمعرض تضییع قرار میگیرد ولذا هر تصمیمی که ازسوی شورای نگهبان یا قوه قضائیه ویا دولت برقرار شود که نتیجه آن موثر درآراء مردم باشد تعارض حق الحاکم با حق الناس است وحداقل در مورد انتخابات که با سرنوشت مردم مربوط است نباید چنین شود.نتیجه آراء مردم را بهرصورتی که هست باید پذیرفت همانگونه که رهبری نظام در سخنرانی اخیرشان در حمایت ازآراء مردم درسال۱۳۸۸ فرمودند .جمهوری اسلامی ازدو خصلت برخوردار است ابتدا اسلامیت نظام که با وجود رهبری وشورای نگهبان صددرصد محفوظ است ودوم جمهوریت که تنها با آزادی کامل در کاندیداتوری مردم وآراء آنان به نامزدان خود محقق میگردد.همانگونه که حفظ اسلامیت نظام از وظایف روحانیت است حفظ جمهوریت نظام از مسوولیتهای رئیس جمهور مندرج دراصل ۱۱۳ قانون اساسی است.

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.

داده های تارنگار نوشته

نویسنده
behabadi
نمایش‌ها
755
واپسین بروزرسانی

نوشته‌های بیشتر در عمومی حقوقی

نوشته‌های بیشتر از behabadi

اشتراک‌گذاری این مطلب

بالا