آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

دانستنی دعوای اثبات مالکیت

چنانچه ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به طور رسمی ثبت نشده باشد، بنابراین ملک مورد نظر بدون سند رسمی می‌باشد و اگر در مالکیت این املاک اختلاف ایجاد شود شخصی که آن ملک را خریده و به نحو دیگری مالک آن شده است چنانچه بخواهد مالکیت خود را اثبات کند لازم است، دعوایی به خواسته اثبات مالکیت در دادگاه مطرح کند.

دادگاه با توجه به دلایل و مستندات خواهان مانند مبایعه‌ نامه عادی و شهود و... در صورتی که مالکیت خواهان ثابت شود حکم به اثبات مالکیت وی صادر می‌کند.

دعوای اثبات مالکیت بر طبق مستندات قانونی زیر مطرح می‌شود:

* ماده 35 قانون مدنی

* ماده 37 قانون مدنی

* ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

* ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک

* ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی

شرایط دعوی اثبات مالکیت

1- دعوای اثبات مالکیت زمانی مطرح می‌شود که ملک به ثبت نرسیده باشد و مالک بخواهد مالکیت خود را رسمی کرده تا بتواند از مزایای مالکیت خود بر ملک استفاده نماید.

به همین دلیل خواسته اثبات مالکیت برای املاکی که ثبت شده باشد قابل استماع (شنیدن) و پذیرفتن نیست، و طرح دعوای اثبات مالکیت برای املاکی که دارای سند رسمی هستند برخلاف قانون ثبت است و دادگاه در این خصوص قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند.

2 مالکیت ممکن است به شیوه‌های مختلفی باشد مثلاً مالکیت ملک ممکن است به صورت قهری (اجباری) و از طریق ارث به مالک منتقل شده باشد و به همین دلیل برای اثبات مالکیت، لزومی به وجود مبایعه‌نامه و قرارداد نمی‌باشد.

3- چنانچه ملک مورد نظر در دعوی اثبات مالکیت توسط شخص دیگری تصرف شده باشد، خواهان می‌تواند در دعوی اثبات مالکیت همزمان خلع ید (گرفتن مالکیت) را نیز مطرح کند.

طرفین دعوای اثبات مالکیت

خواهان کسی است که ادعای مالکیت بر ملک را دارد و خوانده کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته و اگر ایادی (شرکا) قبلی نیز داشته باشد، باید علاوه بر فروشنده، تمام ایادی و شرکای قبلی نیز طرف دعوی قرار گیرند.

مرجع صالح به رسیدگی دعوی اثبات مالکیت

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول دادگاه محلی است، که ملک در حوزه آن قرار دارد.

اجرای رأی در دعوی اثبات مالکیت

حکم اثبات مالکیت، اعلامی است، و نیاز به صدور اجراییه نیست و پس از قطعیت حکم، محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک می‌تواند از مزایای رأی استفاده کند.

وکیل ملکی

  • سپاس
واکنش‌ها: gha-lotfian و S_np

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.

داده های تارنگار نوشته

نویسنده
alirezam216
نمایش‌ها
1,385
واپسین بروزرسانی

نوشته‌های بیشتر در عمومی حقوقی

نوشته‌های بیشتر از alirezam216

اشتراک‌گذاری این مطلب

بالا