آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

دانستنی وجه التزام چیست؟

وجه التزام چیست؟

وجه التزام مبلغی است که در معاملات، طرفین معامله (خریدار و فروشنده) در قرارداد قولنامه یا مبایعه‌نامه برای محکم کردن قرارداد قید (ثبت) می‌کنند. تا در صورتی که متعهد از انجام تعهدات خودداری نمود مکلف و ملزم به پرداخت آن مبلغ به طرف دیگر قرارداد یا معهد‌ له باشد.

درج و ثبت وجه التزام در قولنامه به چه طریقی می‌باشد؟

درج وجه التزام (مبلغ ضرر و زیان) در قولنامه به یکی از سه روش زیر انجام می‌شود:

1- در قولنامه این چنین قید می‌شود که: اگر فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خود امتناع و خودداری نماید، مبلغی تعیین می‌شود تا به طرف دیگر قرارداد بپردازد. که در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود که انتقال مال به خریدار است عمل نکند خریدار می‌تواند با احراز (کسب) عدم اجرای تعهد وجه التزام تعیین شده را مطالبه و درخواست نماید و نمی‌تواند هم وجه التزام و مبلغ ضرر و زیان را بگیرد و هم فروشنده بخواهد که مورد معامله را با سند رسمی انتقال دهد.

2- در قولنامه طرفین موافقت می‌نمایند که در تاریخ ........ در دفترخانه شماره ......... حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین (خریدار یا فروشنده) در دفترخانه، وی مکلف است مبلغ ........ به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز (کسب) عدم حضور متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.

3- چنانچه در قولنامه ذکر شود، طرفین موافقت نمودند در تاریخ ....... در دفترخانه ......... حاضر شوند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور یا خودداری فروشنده، از انتقال مورد معامله به خریدار فروشنده مجبور و ملزم به انتقال سند و پرداخت روزانه ......... ریال خسارت تأخیر می‌باشد، در این صورت فروشنده باید مورد معامله را به خریدار منتقل کند و خسارت مورد توافق را نیز پرداخت نماید.

* نکته 1: چنانچه فروشنده قیمت معامله را از طریق چک دریافت می‌کند باید بداند که در صورت برگشت خوردن چک، وی تنها می‌تواند وجه چک را مطالبه و درخواست نماید اما معامله را نمی‌تواند بر هم زند. مگر اینکه طبق توافق این شرط در قرارداد گنجانده شده باشد.

* نکته 2: هر یک از طرفین معامله که وجه التزام را مطالبه و درخواست می‌کند خودش باید تعهداتش را کامل انجام دهد.
وکیل ملکی
وکیل خرید و فروش ملک و آپارتمان
وکیل خرید ملک
وکیل ملکی تهران


موسسه حقوقی کیانداد
وکیل طلاق ، وکیل ملکی ، وکیل اعاده دادرسی ، وکیل کلاهبرداری ، وکیل دادگاه انقلاب ، وکیل تجدیدنظر خواهی آمادگی قبول پرونده های شما را دارد
  • سپاس
واکنش‌ها: gha-lotfian
تغییر حالت نوار کناری

داده های تارنگار نوشته

نویسنده
alirezam216
نمایش‌ها
28
واپسین بروزرسانی

نوشته‌های بیشتر در عمومی حقوقی

نوشته‌های بیشتر از alirezam216

بالا