آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

مقاله تصرف عدوانی در ملک مشاع

تصرف عدوانی در ملک مشاع

وکیل ملکی همراه شما در معاملات ملکی ، هرگاه در ملک مشاع و مشترک یکی از شریک یا شرکا خودداری از تصرف یا مزاحم تصرف شریک یا شرکای دیگر می‌شوند. تصرف عدوانی صورت گرفته است. تصرف عدوانی (با زور) در ملک مشاع می‌تواند حسب مورد برای متصرف مسئولیت کیفری یا حقوقی داشته باشد.

همچنین مال مشاع مالی است که بیش از یک نفر در جزء جزء آن مال مالک باشند و بدون اینکه سهم هر یک در آن مال مجزا باشد همه در آن مال شریک هستند.

ارکان تصرف عدوانی

تصرف عدوانی دارای سه رکن است:

* سابقه تصرف خواهان در ملک غیرمنقول

* لحوق (به هم رسیدن) تصرف خوانده

* تصرف خوانده بدون رضایت خواهان و بدون حکم دادگاه باشد.

تصرف عدوانی در ملک مشاع چگونه صورت می‌گیرد؟

هرگاه دو نفر یا بیشتر مال غیرمنقول (غیرقابل جابجایی) را به طور مشترک در تصرف داشته باشند، و یکی از آنها مانع تصرف دیگری باشد یا مزاحم تصرف دیگری یا دیگران شود مثلاً یکی از متصرفین قفل را عوض کند و اجازه ندهد متصرف دیگر وارد شود یا دو نفر که حق ارتفاق (حقی برای ملک کسی در ملک دیگری) از ملک را دارند یکی از آنها حق دیگری را سلب و نماید یا مزاحم تصرف شود، در این صورت در ملک مشاع و مشترک تصرف عدوانی صورت گفته است.

تصرف عدوانی حقوقی ملک مشاع

ماده 167 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دعوای حقوقی تصرف عدوانی (با زور) در ملک مشاع به روشنی بیان حکم نموده است. هرگاه شریک مانع تصرف شریک دیگر شود دعوای ممانعت از حق و چنانچه بدون منع از تصرف شریک، مزاحمت برای وی ایجاد نماید دعوای مزاحمت از حق ملک مشاع (مشترک) قابل طرح است.

تصرف عدوانی کیفری ملک مشاع

در طرح شکواییه تصرف عدوانی در دادسرا شاکی باید بنا بر نص (اصل و عین مطلب) ماده 690 قانون مجازات اسلامی سند مالکیت ملک غیرمنقول را داشته باشد و اگر سند مالکیت نداشت می‌تواند در دادگاه حقوقی اقامه دعوا نماید.

چنانچه شخصی دعوای رفع تصرف عدوانی در مراجع کیفری را طرح می‌نماید نیازی به طرح دعوای حقوقی خلع ید ندارد چون طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت و خودداری یا اعاده (برگرداندن) وضع به حال سابق و قبلی بنماید که این اقدامات نیازمند قلع و قمع (تکه تکه کردن) بنا و در نهایت خلع ید از متصرف می‌شود. و در اینجا دیگر نیازی به طرح دعوای خلع ید نمی‌باشد.

مجازات تصرف عدوانی ملک مشاع

طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مجازات تصرف عدوانی، حبس تعزیری از یک ماه تا یک سال توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است.

وکیل امور ملکی و معاملات ملکی

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.

داده های تارنگار نوشته

نویسنده
alirezam216
نمایش‌ها
2,380
واپسین بروزرسانی

نوشته‌های بیشتر در عمومی حقوقی

نوشته‌های بیشتر از alirezam216

اشتراک‌گذاری این مطلب

بالا