آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

مقاله تفاوت دعوای خلع ید با تخلیه ید و تصرف عدوانی (با زور)

تفاوت دعوای خلع ید با تخلیه ید و تصرف عدوانی (با زور)

تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ید

1- دعوای خلع ید در مورد ملکی مطرح می‌شود که مورد تصرف غیرقانونی شخص متصرف قرار گرفته باشد و اگر بخواهیم متصرف و کسی که ملک را غصب کرده است را از ملک بیرون کنیم باید دادخواست دعوای خلع ید تنظیم نماییم. اما اگر بین مالک و شخص متصرف قراردادی مانند اجاره وجود داشته باشد که در آن قرارداد زمان تخلیه ملک توسط متصرف مشخص شده باشد، اما متصرف یا مستأجر ملک را تخلیه نکند باید علیه او دعوای تخلیه ید مطرح نمود.

همچنین ممکن است شخصی به دیگری اجازه استفاده از ملک خود را بدهد و بعد بخواهد اجازه خود را پس بگیرد در اینجا نیز باید دعوای تخلیه ید مطرح شود.

2- دعوای خلع ید فقط در مورد اموال غیرمنقول مانند خانه و... مطرح می‌شود، اما دعوای تخلیه ید هم در مورد اموال غیرمنقول و هم در مورد اموال منقول قابل طرح می‌باشد. چنانچه خواهان خلع ید باشد اما در دادخواست، خواسته‌ی خود را تخلیه ید مطرح نماید، قرار عدم استماع (شنیدن) دعوی صادر می‌شود.

تفاوت دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی

1- در دعوای خلع ید رعایت تشریفات دادرسی لازم نیست و رسیدگی خارج از نوبت انجام می‌شود اما در دعوای تصرف عدوانی (با زور) رعایت تشریفات دادرسی لازم است.

2- دعوای خلع ید به صورت حقوقی مطرح می‌شود ولی دعوای تصرف عدوانی هم به شکل حقوقی و هم به صورت کیفری قابل بررسی می‌باشد.

3- در دعوای خلع ید تنها، مالک، وکیل یا قائم‌مقام و نماینده حقوقی وی حق طرح دعوی دارند، اما در تصرف عدوانی نیازی نیست که خواهان مالک باشد تنها باید ثابت کند که سابقه تصرف وی نسبت به متصرف فعلی مقدم و است و زودتر از او انجام شده است. (سبق تصرف) حتی اگر خواهان کارگر، مباشر، مستأجر و... باشد.

4- در دعوای خلع ید باید رأی قطعی شود و سپس خواهان درخواست اجرا نماید اما در دعوای تصرف عدوانی حکم تصرف بلافاصله قابل اجرا است و نیازی به قطعی شدن ندارد.

5- دعوای خلع ید دعوای مالی بوده و هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در منطقه محاسبه می‌شود، اما هزینه دادرسی در تصرف عدوانی متناسب با دعاوی غیرمالی محاسبه می‌شود .
در ادامه با مطالب دیگر با وکیل ملکی همراه باشید
تغییر حالت نوار کناری

داده های تارنگار نوشته

نویسنده
alirezam216
نمایش‌ها
36
واپسین بروزرسانی

نوشته‌های بیشتر در عمومی حقوقی

نوشته‌های بیشتر از alirezam216

بالا