آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

وبلاگ‌ها

دسته بندی

واپسین ارزیابی تارنگار نوشته ها

واپسین دیدگاه ها

تعدیل و تقليل #وجه_التزام تعدیل و تقليل #وجه_التزام خسارت ناشی از عدم انجام تعهد روزانه ٤٠٠ هزار تومان به روزانه ١٠٠ هزار تومان در ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ تجديد...
نمایش‌ها
99
بروزرسانی
نام خدا اعتراضات مردمی بهر دلیل وجوددارد وخواسته ها گوناگون است اعم ازاقتصادی سیاسی اجتماعی وفرهنگی مردم پس از4 دهه ازانقلاب هنوز در خم کوچه...
نمایش‌ها
154
بروزرسانی
بالا