آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

حقوق عمومی

دسته بندی

نمایش‌ها
778
بروزرسانی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میثاق ملت ایران است که بر اساس دانش وخرد جمعی خود انرا منطبق با قران کریم تنظیم وبتصویب رسانیده است.بطور قطع این...
4.00 ستاره 1 ارزیابی
نمایش‌ها
2 هزار
دیدگاه ها
1
بررسی‌ها
1
بروزرسانی
در بحث حاضر ابتدا قواي سه‌گانه مجريه، مقننه و قضاييه بررسي شده و سپس مباحثي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي حقوقي بيان مي‌شود. البته پيش از ورود به بحث...
نمایش‌ها
2 هزار
بروزرسانی
حقوق اداري حقوق اداري به عنوان شاخه‌اي از حقوق عمومي داخلي، به مجموعه‌ قواعد حقوقي اطلاق مي‌شود كه حقوق و تكاليف سازمان‌هاي اداري دولت، خصوصاً...
نمایش‌ها
871
بروزرسانی
هوالحق مقاله : قدرت مشروع در حقوق عمومی اسلامی سید مصطفی محقق داماد
نمایش‌ها
422
بروزرسانی
در راس دادگاه ها و مراجع اداری ایران ، دیوان عدالت اداری قرار دارد . دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، دو رکن اصلی قوه قضائیه را تشکیل می دهند...
نمایش‌ها
407
بروزرسانی
چکیده درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد كه در شرايطي كه نقش هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف در اعاده...
نمایش‌ها
1 هزار
بروزرسانی
گاه متفاوت کارگران و کارفرمايان به قراردادها و برخوردهاي سليقه‌اي باعث شده است که با وجود صراحت قانون کار، اين موضوع همچنان به عنوان چالشي در...
نمایش‌ها
714
بروزرسانی
يکي از مسائلي که همواره از سوي مجامع کارگري مطرح مي شود و در عين حال مورد توجه محافل قانونگزاري و کارفرمايي نيزهست موضوع امنيت شغلي است ...
نمایش‌ها
285
بروزرسانی
با ملاحظه وضع كارگران در زمان انقلاب صنعتيٍ، مشاهده مي شود كه امنيت و ثبات شغلي آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه كارگر بر پايه اصل « حاكميت...
نمایش‌ها
618
بروزرسانی
اشتغال در دنياي امروز به سرعت در حال تحول است سازمان ها در حال کوچک تر شدن و رفتن به سمت دنياي مجازي هستند که البته ارتباط بينشان روز به روزبيشتر...
نمایش‌ها
317
بروزرسانی
تا پيش از آنکه مجلس شورا در کشور تاسيس شود، مقررات کار به قواعد اجاره اشخاص که برگرفته از فقه اماميه بود، منحصر مي‌شد و در نتيجه شرايط کلي عقد...
نمایش‌ها
473
بروزرسانی
با توجه به صنعتي شدن جوامع و لزوم پيشرفتهاي اقتصادي در سايه افزايش کارهاي توليدي و همچنين ازدياد جمعيت و نيروي کار تعاملات بين کارفرما و کارگر در...
نمایش‌ها
401
بروزرسانی
وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان نهادي بي‌طرف به منظور حل اختلافات كارگري و كارفرمايي و نظارت بر اجراي قانون کار از سال 1325 در كشور تاسيس و شروع...
نمایش‌ها
250
بروزرسانی
- تعريف قرارداد كار قرارداد كارعبارت است از قراردادي كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري رابراي مدت موقت يا مدت غيرموقت...
نمایش‌ها
209
بروزرسانی
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری با ذکر مدت، قرارداد کارهای مستمر، موقت می شود هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای تاکید کرد که...
نمایش‌ها
559
بروزرسانی
تعريف قرارداد کار وشرايط انعقاد آن قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يــا شفاهي كه به موجب آن كارگر درقبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت...
نمایش‌ها
1 هزار
بروزرسانی
در قالب بازخوانی یک پرونده مطرح شد؛ خواهان دعوای یک از پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما تبعه كشور افغانستان است و خواسته‌اي را تحت عنوان تقاضاي...
نمایش‌ها
195
بروزرسانی
بالا