جلب ثالث در دیوان عدالت اداری

جلب ثالث در دیوان عدالت اداری چکیده: بر اساس اصل نسبی بودن آرای محاکم، دعوایی که اقامه می گردد و در پی آن حکمی صادر می شود، رای صادره فقط بین...
  1. ameryazd
    دانلود کنید

    فایل های ضمیمه:

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!