سقط جنین یا سقط حمل مستلزم انعقاد نطفه در داخل رحم است که بر اثر عمل مادی باید از آن جدا شده و خارج گردد . بنابراین در حال حاضر اتلاف نطفه بارور شده و در خارج رحم با توجه به مقررات جاری سقط جنین تلقی نمی شود .
ماده ۱۹۴ قانون دیات سابق و ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی لاحق برای سقط جنین در هر یک از مراحل حیات جنین دیه معینی را به شرح زیر پیش بینی نموده است :
الف – دیه اسقاط نطفه ای که در رحم مستقر شده باشد …. بیست دینار . ( در این مذت که ۴۰ روز است نطفه مستعد برای نشو و نمو باشد ) .
ب –...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید