لعان،ایلاء،ظهار

لعان:
چنانچه مردي همسرش را به هر ترتيبي که باشد به زنا متهم کند، حتي اگر اين اتهام به صورت بارداري زن از غير وي در برابر قاضي باشد، حکم وي آنگونه است که خداوند متعال مي فرمايد: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين. والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید
  • سپاس
واکنش‌ها: mehdi_zizo و یارا