آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

لعان،ایلاء،ظهار

نکته‌های مثبت: یادآوری و اشاعه اینچنین مطالب و قوانینی در جهت استحکام رابطه بین همسران (مقید) مفید میباشد.
نکته‌های منفی: ندارد
در موارد ریادی تنها وجود اختلاف نظرات جزعی بین همسران هست که متاسفانه بی توجهی شان به اصل و اصولهای شخصیتی و قوانین دینی باعث میشه،در ابتدا یک نوع لجبازی بچه گانه و متاسفانه درادامه تبدیل به انتقام جویی شده که حتی اگر زود هم متوجه اشتباه خود بشوند، اما این راهه رفته، قابلیت برگشت نداشته شاید در 95% منتهی به طلاق میشود که معضلی بزرگ و مخرب که در بهترین حالت و با کمترین اشتباه آن میشه گفت کل خانواده، تاثیرمنفی گرفتن از یکدیگر
تغییر و تحولات کلی مادی و معنوی و شخصیتی خواهند داشت.
اینچنین قوانین و مطالب اصولی در دین و روانشناختی کم نداریم،به قول کوروش کبیر؛ شکست لشکریان در جنگ که منجرب به کشته شدن هزاران نفر و ازدست دادن مرز و بوم و چه و چه ...
از بی ملاحظه‌ای و بی دقتی نعل کوب اسبها نشعت میگیرد!!
شاید اکثریت مردمان هم میدانند ولی متاسفانه از اصل و اصولها خیلی دور شدهایم و کمرنگ شده اند.
به امید روزهای بهتر
بالا