[h=2]وجوه افتراق فقهی جرایم سیاسی، بغی و محاربه[/h]
بی*گمان نباید انتظار داشت در فقه جزایی اسلام كه خاستگاه و ریشه*های تاریخی آن به حدود یك هزار و چهارصد سال پیش بازمی*گردد، آشكارا نامی از جرم سیاسی یا چیزی شبیه آن برده شده باشد، زیرا جرم سیاسی، اصطلاحی جدید است كه سابقه تاریخی چندانی ندارد. البته در بررسی تاریخچه جرایم سیاسی، گفته می*شود اصطلاح «جرم بزرگ» یا «خیانت بزرگ» سابقاً در حقوق كیفری به همین معنا و منظور به كار می*رفته؛ اما در فقه جزایی اسلام اصولاً عناوین...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید