[h=2]نقد و بررسی موادی از قانون پول شویی و رابطه آن با فرار مالیاتی[/h]
رضا نیکخوی منفرد ( قاضی بازنشسته )


قبل از ورود به مبحث لازم به ذکر است که پولشویی جرمی بین المللی بوده و قبل از تصویب قانون پولشویی در ایران، کشور ما تحت فشار مجامع بین المللی برای تصویب قانون پولشویی بوده است زیرا با امضاء کنوانسیون پالرمو در سال 2000 میلادی علیه جرائم سازمان یافته جهانی، در واقع متعهد گردیده بود که مجازاتهای کیفری را در مبارزه قانونی با...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید