1. Vahid-Nasiri
  [h=2]فقدان قواعد مشخص برای كشف جرم[/h]
  «دكتر محمود آخوندی» در گفت*وگو با «حمایت» مطرح كرد:
  فقدان قواعد مشخص برای كشف جرم


  گروه حقوقی- اصل156 قانون اساسی كشورمان درباره وظایف قوه*قضاییه تنظیم شده است. در ابتدای این اصل با اشاره به این موضوع كه قوه*قضاییه قوه*ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است گفته شده است كه قوه*قضاییه عهده*دار وظایفی نظیر رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی*های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین است.

  اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان و البته كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام از دیگر وظایف قوه*قضاییه محسوب می*شود.كشف جرم یكی از نكات مهمی است كه در همه جوامع جهانی به آن اهمیت داده می*شود، چرا كه اگر جرمی كشف نشود و مجرم بتواند عمل مجرمانه خود را مخفی نگه دارد، عدالت قضایی از بین رفته و كم*كم جرایم پنهان جامعه را فرا می*گیرد. بر این اساس است كه می*گویند كار كشف جرم از اهمیت فوق*العاده*ای برخوردار است كه شاید می*طلبد نهادی درون قوه*قضاییه این وظیفه خطیر را طبق قانون اساسی برعهده بگیرد.
  درباره اینكه كشف جرم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران بر عهده قوه*قضاییه است و این وظیفه خطیر چرا باید بر عهده این قوه*قرار بگیرد، با یكی از كارشناسان با تجربه كه سابقه سال*ها تدریس در دانشكده*های حقوق را دارد یعنی دکتر محمود آخوندی گفت*وگو كرده*ایم. او با ظرافت خاصی در رابطه با كشف جرم و چگونگی كشف آن و البته قوانین كشورهای دیگر در رابطه با كشف جرایم سخن گفته و بارها و بارها در خلال گفت*وگو به اهمیت كشف جرم در رعایت عدالت قضایی اشاره می*كند، البته شاید مهم*ترین بخش گفت*وگوی جذاب زیر آنجا است كه دكتر آخوندی درباره اینكه چرا قوه*قضاییه وظیفه كشف جرم را برعهده* گرفته و اینكه برای چه قانونگذار این وظیفه خطیر را به قوه*قضاییه اعطا كرده صحبت می*كند. مشروح این گفت*وگو در ادامه بیان می*شود.


  منظور از کشف جرم که در قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است، چیست و این وظیفه خطیر را در حال حاضر چه نهادی در كشور عهده*دار است؟
  منظور از كشف جرم یعنی آشكار شدن آن، منظور آشكار كردن عملی كیفری و ممنوع است. یعنی طوری این كیفر آشكار شود كه مقامات قضایی و مردم عادی نیز از آن اطلاع داشته باشند. كشف جرم در نظام فعلی از وظایف ضابطان دادگستری و پلیس قضایی است.


  كشف جرم در عدالت*محور بودن نظام كیفری چه نقشی داشته و از چه اهمیتی برخوردار است؟
  طبق قوانین در همه دنیا تا جرمی كشف نشود نمی*توان محاكمه كیفری انجام داد و البته یكی از مسایلی كه نیاز است به آن توجه شود، این است كه برگزاری محاكمه تنها برای جرایمی است كه كشف شده باشد. پس بر این اساس معلوم می*شود كه اهمیت كشف جرم چقدر زیاد است و این كار تا چه اندازه حساس است. بر این اساس كشف جرم از اهمیت ویژه*ای برخوردار بوده و تا جرمی كشف نشود نمی*توان با مجرم برخورد كرده و عدالت قضایی را در كشور اجرا كرد. با این تفاسیر باید گفت كه اگر جرمی كشف نشود نه تنها محاكمه انجام نمی*شود بلكه متهم هم بدون مجازات مانده و گرفتار قانون نمی*شود.


  قوانین و ضوابط جمهوری اسلامی ایران چه راهكارهایی را برای هر چه بهتر انجام شدن این مهم پیش*بینی كرده است كه این مهم هر چه سریعتر كشف شده و به اجرای عدالت در جامعه كمك شود؟
  این را باید اشاره كنم كه برای كشف جرم در قوانین كشور قواعد مشخصی وجود ندارد، اما برای كشف جرم و البته سریعتر كشف كردن جرایم باید آموزش*هایی به افراد متخصص داده شود و این كار آگاهانه و با حضور نیروهایی خاص انجام پذیرد. هر اندازه كه پلیس قضایی در این زمینه آموزش بیشتری دیده باشد و به كار خود مسلط**تر باشد، می*توان گفت كه به همان اندازه كشف *جرم و برملا شدن جرایم در كشور پیشرفت بیشتری كرده و راحت*تر می*توان جرایم را كشف و به اجرای عدالت قضایی كمك كرد و در جامعه عدالت قضایی بیشتری ایجاد كرد، البته در عین حال كشف جرم می*تواند دلیلی باشد تا افراد كمتری به انجام جرایم پرداخته و به نوعی جنبه پیشگیری از جرم نیز داشته باشد.


  قانون اساسی كشور ما وظیفه كشف جرم را بر عهده قوه*قضاییه نهاده است، اما چرا این قانون چنین وظیفه خطیر و با اهمیتی را به این قوه *واگذار كرده است؟
  در ارتباط با این موضوع باید این را بگویم كه، این موضوع كه وظیفه* كشف جرم را* قانون اساسی كشور بر عهده قوه*قضاییه گذاشته است، به زمانی بازمی*گردد كه دادگستری در كشور مورد اطمینان بود و همه كارها توسط وزارت دادگستری انجام می*شد. آن زمان و بر همین اساس این شواهد، اختیار كشف جرایم در كشور به قوه*قضاییه سپرده شد؛ اما باید این را بگویم كه فكر می*كنم اگر امروزه قرار می*شد قانونگذار دوباره تدوین قانون كرده و قانون را دوباره بنگارد، چنینی اختیاری را در حیطه و وظایف قوه*قضاییه قرار نمی*داد و مانند دیگر كشورها شاید این موضوع را در زیرمجموعه یك وزارت*خانه تعریف می*كرد.


  كشف جرم اكنون از منظر قانونی در كشورهای دیگر بر عهده چه نهادی است؟
  در كشورهای دیگر و البته اكثر كشورهای پیشرفته كشف جرم از اختیارات مقامات قضایی كشور است مانند وزارتخانه*ها، البته باید این را توجه كرد كه در اغلب كشورهای دنیا، پلیس قضایی وجود دارد كه زیر نظر وزارتخانه*ای از درون كشور مانند وزارت* كشور فعالیت می*كند. معمولا افراد پلیس قضایی ادله لازم را برای كشف جرم جمع*آوری كرده و آن را در اختیار مقامات قضایی دیگر كه در كشورشان فعالیت می*كنند مانند دادگاه*ها قرار می*دهند، تا ادامه روند پی*گیری مجرم و برگزاری محاکمه و از این دست اقدامات روی جرمی كه كشف شده صورت گیرد.


  در كشور ما وضعیت به چه ترتیب است؟ چه نهادی كار كشف جرم را در كشور به صورت خاص انجام می*دهد؟
  با وجودی كه در كشورهای دیگر پلیس* قضایی مامور این كار است اما كشف جرم در ایران توسط ضابطان دادگستری و تحت نظارت دادستان كه انجام وظیفه می**كند، انجام می*شود. نهاد خاص آن*چنانی تحت عنوان پلیس*قضایی وجود ندارد.


  روش كنونی كه در كشور برای كشف جرم انجام می*شود آیا از نظر شما روش درستی است؟ واگر نه، چه پیشنهادی برای این موضوع دارید؟
  این موضوع را ابتدا باید در اهمیت موضوع كشف جرم یادآوری كنم كه متهم بعد از كشف جرم است كه محاكمه می*شود، اول باید جرمی كشف شود و بعد محاکمه صورت پذیرد. در این زمینه قانونگذار در قانون آیین دادرسی می*گوید كه هیچ فردی را نمی*توان به بهانه اتهام قبل از كشف جرم بازداشت و احضار كرد. اگر دلایل كافی برای متهم كردن فرد وجود نداشته باشد نمی*توان كسی را بازداشت كرد. بر این اساس به صرف دانستن انجام جرم از طرف فردی، بدون داشتن مدرك و كشف جرم او، نمی*توان آن فرد را بازداشت كرد.اما در رابطه با روش كنونی كشف جرم كه در كشور انجام می*شود، باید بگویم كه این رویه كه اكنون در كشور انجام می*شود، روش درستی است. باید گفت كه توانایی كشف جرم را ضابطان قضایی دارند و آنها هستند كه كه كار كشف جرم را در كشور انجام می*دهند.


  وظیفه كشف جرم طبق قانون اساسی بر عهده قوه*قضاییه است، اما آیا نهاد خاصی از طرف قوه*قضاییه مامور این كار شده است؟
  خیر! در پاسخ به این سوال باید بگویم كه قوه*قضاییه برای كشف جرم نهاد خاصی را معرفی نكرده است، مگر اینكه بتوانیم به نوعی دادسراها را در این زمینه به عنوان نهاد معرفی و یا معین كنیم، البته دادسرا نهادی است كه فقط به كار كشف جرم مشغول نیست و وظایف دیگری نیز برعهده دارد، چراكه تنها یكی از وظایف دادسراها همین كشف جرم است و ضابطان دادگستری هستند كه تنها این وظیفه را بر عهده دارند.

  منبع : روزنامه حمایت

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!