طبق ماده ۲۱۴ قانون حدود و قصاص و مقررات آن سرقت در صورتی موجب حد می شود که مال مسروق دارای حصوصیات زیر باشد :

الف ) نگهداری مال در حرز متناسب با آن

سرقتی موجب حد می شود که مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شود . ( بند ۱ ماده ۲۱۴ قانون حدود و قصاص سابق و بند ۱۵ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی لاحق ) . در تشخیص حرز به عرف رجوع می شود . حرز نقود و جواهرات در خیلی از شهرها صندوقهای مقفل و محکم است و محفظه و پناهگاه معمول برای نگهداری مال و دور از دسترس دیگران قرار دادن آن ضابطه و ملاک تشخیص...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید