آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

حقوق و امنیت قضایی

اصل سی و دوم:
اصل سی و سوم: *اصل سی و چهارم: *
اصل سی و پنجم: *
اصل سی و ششم: *
اصول سی و دوم تا اصل سی و ششم به طور اخص، امنیت و حقوق فردی را در حوزه* قضایی مورد توجه قرار داده است كه در این اصول موارد زیر به عنوان حقوق فردی شهروندان مورد تأكید واقع شده است:*
* -1 هیچ كس را نمی*توان دستگیر كرد، مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می*كند.*
* -2 در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.*
*3 - حداكثر در 24 ساعت، پرونده مقدماتی به مراجع صالحه...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید
درباره نویسنده
حامد عظیمی
حامد عظیمی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.
تغییر حالت نوار کناری

داده های نوشتار

نویسنده
حامد عظیمی
نمایش‌ها
202
واپسین بروزرسانی

نوشتارهای بیشتر در حقوق جزاي اختصاصي

نوشتارهای دیگر حامد عظیمی

اشتراک گذاری این مقاله

بالا