آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیمه های اشخاص در فقه و حقوق ایران

فایل پیوست را دریافت نمایید
درباره نویسنده
حامد عظیمی
حامد عظیمی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.
تغییر حالت نوار کناری

داده های نوشتار

نویسنده
حامد عظیمی
نمایش‌ها
575
واپسین بروزرسانی

نوشتارهای بیشتر در حقوق بیمه

نوشتارهای دیگر حامد عظیمی

اشتراک گذاری این مقاله

بالا