بسمه تعالی
نویسنده : عبدالرضا طرزی ؛ کارشناس ارشد حقوق و قاضی ویژه جرایم سایبری
جرم انگاری شرط بندیهای اینترنتی
مقدمه: امروزه شاید کمتر کسی باشد که موضوع (شرط بندیهای اینترنتی) را نشنیده باشد خصوصا جوانان و کاربرانی که اکثر اوقات خود را در محیط سایبر سپری می کنند و البته بسیاری هم در اینگونه شرط بندیها شرکت می کنند.اما براستی جایگاه قانونی اینگونه شرط بندیها چیست؟ به دیگر سخن عملکرد سایتهای شرط بندی منطبق با کدامین عنوان مجرمانه است و آیا می توان شرط...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید