اولین فقیهی که درباره مسأله تغییر جنسیت نظر علمی داد، امام خمینی(ره) بود

محمد بیدارمنش: وجود احکام فقهی مرتبط با این بخش از جامعه بخصوص در رساله استفتائات مراجع معظم، طرح بیش از ۳۰۰ پرسش و پاسخ فقهی از سوی مراجع و فقهای شیعه و نگارش ده ها مقاله و پایان نامه در این باره باز هم جامعه را به حمایت همه جانبه روانی و اجتماعی از آنان مجاب نکرده است. شاید دو جنسی ها و یا بیماران اختلال هویت جنسی در جامعه با مشکلات زیادی از نظر فردی و اجتماعی مواجه باشند که باید به بررسی همه جانبه آن پرداخت...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید