جرم انتقال مال غیر با برخی جرائم تعدد مادی و معنوی پیدامی کند:

تعدد مادی

تعدد مادی جرم انتقال مال غیر با جرم سرقتماده ی 602 در قانون مجازات اسلامی رکن قانونی سرقت تعزیری است.سارق ممکن است بعد از
ربودن مال مبادرت به فروش آن نماید.اگر فروش مال به کسانی باشد که به خرید و فروش اموال مسروقه می پردازند و به مسروقه بودن مال آگاهند،سارق علاوه بر جرم سرقت،جرم فروش مال غیر را نیز
مرتکب شده است.و جرائم ارتکابی براساس ماده ی 41 ق.م.ا. مختلف هستند. ولی باید در نظر داشت که
مجموع این دو...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید
  • سپاس
واکنش‌ها: Hami23