بررسی حقوق حیوانات از دیدگاه منابع اسلامی :

در دین مبین اسلام ، خدای متعال حق مالکیّت حیوانات را به انسانها واگذار نموده است بطوریکه در سوره یس آیه 71 آمده است : "آیا کافران ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ایم چهار پایانی برای آنان آفریدیم كه آنان مالک آن هستند؟". لازم بذکر است که در واگذاری این مالکیت به انسانها خدای متعال برای حیوانات حقوقی را قائل شده است که به برخی از آنها در ذیل اشاره خواهد شد:

1) طیق آیات قرآن کریم انسان و دام هر دو از حق بهره برداری برابر...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید