[h=2][/h][h=2]آیا مجرم بالفطره وجود دارد؟[/h]
نوشته:سروان قضائی ستاد فریدون شامی

در بیستم آذرماه 0531 ضمن ملاقاتی با آقای دکتر محمود- هومن مصاحبه*ای در مورد مجرم بالفطره انجام دادم که اینک* بطور اختصار در اینجا آورده میشود.
بیماریهای روانی که منشاء ارتکاب جرائم هستند عبارتند از سایکوزها،پسیکوزها و نوروزها.نوروز ناراحتی عاطفی است* که همه دارند،سایکوز یا جنون علاج*ناپذیر بنظر میرسد.
پریسلی* (Prislay) از اهالی ایرلند در یازده سال اخیر 32 بچه* را...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید