آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

کارشناسي ارشد حقوق

حقوق تجارت بین الملل جدید

 • گروه همگانی
 • 9 هزار
 • 21
 • 0
 • 0
گفتمان و تبادل نظر پيرامون حقوق تجارت بین الملل
گفتمان تخصصی پيرامون حقوق تجاری اقتصادی بين الملل

حقوق مالکیت فکری جدید

 • گروه بسته
 • 1 هزار
 • 1
 • 0
 • 0
intellectual property

حقوق شرکت های تجاری جدید

 • گروه بسته
 • 1 هزار
 • 4
 • 0
 • 0
گردهمایی متخصصین حقوق شرکت های تجارتی ایران
بالا