آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

مشاغل حقوقي

در شاخه هاي زير مجموعه اين دسته بندي، حسب مورد ميتوان گروه هاي اختصاصي براي مشاغل مختلف حقوقي ايجاد کرد.

قاضی القضات جدید

 • گروه بسته
 • 1 هزار
 • 4
 • 0
 • 0
ایمان، عدالت، تقوا و پشتکار

خرید زمین جدید

 • گروه بسته
 • 962
 • 1
 • 0
 • 0
عدالت

حقوق کار جدید

 • گروه بسته
 • 878
 • 4
 • 0
 • 0
اگرما رابعنوان کوچکترین خدمتگزارقلمدادکنیدیقینا ما خدمت به قشرضعیف (کارگر) رابرمی گزینیم

حقوق شهروندی جدید

 • گروه همگانی
 • 2 هزار
 • 1
 • 0
 • 0
بنی آدم اعضای یک پیکرند که درآفرینش زیک گوهرند
بالا