1. گام اول برای حل مشکلات اقتصادی

  بنام خدا
  ساده ترین وبی هزینه ترین اقدام برای بهبود درآمد دولت کاستن ازهزینه های زائد است به بخشی ازموارد یادشده اشاره میکنم.
  1-در برخی از مناسبتها در طول سال سفره هائی با جیب بیت المال وخزانه ایجاد میشود واعوان وانصار صاحب مسند متنعم میگردند.بعنوان نمونه سفره های افطار در ریاست جمهوری ودفتر رهبری وقوه مقننه وسایر دستگاه ها ی دولتی وعمومی برپا میگردد وازخزانه وبیت المال یاران همراه شکمی جانانه سیر میکنند که اخیرا برخی ازیاران همیشگی ساز جدائی زده اند. آنچه قابل هضم نیست اینستکه این محافل بنام ملت برپا میشود اما دریغ ازاینکه نیازمندان برسرخوان خود حضور داشته باشند. مسوولان محترم بویژه روحانی کسوت این خاصه خرجیهارا دیگر ادامه ندهید.
  2-همه مسوولان درهررده ازوسیله نقلیه دولتی وراننده ومحافظ به تعداد استفاده میکنند چرا؟ آیا درکشور امنیت نیست؟ طبق قول مقامات امنیتی چرا هست. وتازه مگر جان آنان مهمتر از جان مردم عادی است ؟ بیائید واینگونه هزینه هارا برچینیدو ازامکانات خودتان بهره برید
  3-در مقاطع گوناگون هدایا میان خودمان تقسیم میکنیم.مگر چه گلی برسر ملت زده ایم که بهر مناسبت سکه ویا هدیه دیگری میدهیم؟ بیائید اینها را برچینید تا خزانه وبیت المال خالی نشود
  4-برگزاری مراسم جشن ویا سوگواری ازسوی دولت چقدر هزینه بار میاورد؟ چرا باید برای هر امری دنبال کندن از خزانه وبیت المال هستیم؟ لااقل اگر مجبوریم اینهمه شاخه های غول پیکر گل در مراسم نیاوریم .از بیگانگان بیاموزیم که با شاخه گلی حضور خودرا در جمع سوگوار یا شادمان بهم میرسانند.

  این گام هنوز ادامه دارد...
  گام دوم برای حل مشکلات اقتصادی
  بنام خدا
  در گام اول حذف ریخت وپاشها مطرح شد در این گام ادغام دستگاههای موازی درنظام وحذف موارد زائد برای مثال:
  1- گرچه جدائی ارتش وسپاه در قانون اساسی آمده است معذلک ازطریق فرماندهی واحد میتوان آندورا درآینده درهم ادغام نمود
  2-ادغام تشکیلات امنیتی (ساس) در وزارت اطلاعات
  3-حذف سیستم نظام وظیفه با وجود سازمان بسیج ویا ادغام دریکدیگر
  4-ادغام دادستانی روحانیت در دادستانی کل
  5-حذف شورای انقلاب فرهنگی وتقویت دو وزارتین آموزش عالی وبهداشت
  6-حذف تشکیلات نظارتی شورای نگهبان وادغام در وزارت کشور
  7-حذف وزارت دادگستری وحضور نماینده قوه قضائیه در هیات دولت وبرعکس
  8-ادغام بانکهای دولتی حتی الامکان
  9-حذف شورا های متعدد که منافی با اقتدار قوه مجریه است
  وموارد دیگری که شما بیافزائید
  گام سوم: اصلاح قوانین

  بنام خدا
  در گام اول ریخت وپاشها جمع میشود ودرگام دوم حذف وادغام صورت می پذیرد اما درگام سوم اصلاح قوانین در جهت یکسانی دستگاه های عمومی دولتی وتشکیلات وابسته برهبری
  1-اعمال مقررا ت یکسان نسبت به همه دستگاه های دولتی عمومی ووابسته برهبری
  2-دریافت مالیات از همه دستگاه های یادشده
  3-یکسانی استخدام وپرداخت حقوق در تمامی دستگاه های یادشده
  4-حذف همه امتیازات ومعافیت ها دردستگاه های یادشده
  5-فروش اموال وواگذاری شرکتهای قابل امکان واگذاری به بخش خصوصی
  6-عدم تعلق سودیا وجه دیگری به سپرده های اینگونه موسسات وتشکیلات در بانکها
  7-تمرکزحسابهای بیت المال وخزانه در یک مکان
  ومواردی که شما میتوانید بیافزائید
  گام چهارم برای رونق اقتصادی

  بنام خدا
  در گام اول جمع ریخت وپاشهابود ودرگام دوم حذف وادغام تشکیلات دولتی وعمومی ودرگام سوم اصلاح قوانین واما این گام برای گسترش بخش خصوصی است
  1- واگذاری هر بخشی ازدولت به بخش خصوصی درصورت امکان
  2-امکان فوری صدور مجوزها برای ایجاد مشاغل
  3-جلوگیری از ورود هرگونه قاچاق بکشور
  4- ایجاد بازار آزاد ارزی که توسط مردم وصرافان اداره میگردد
  5- آزادی ورود ارز برای تامین ارز بازار آزاد
  6-ایجاد سندیکاها وتشکیلات صنفی در جهت حمایت از تولید ومصرف کننده
  7-ایجاد فضای آزاد برای مشاغل واشتغال
  8- ایجاد ارتباط مشاغل با دانشگاه ها
  9-دریافت مایات از مصرف کنندگان بجای تولید
  10-تبدیل همه سپرده های بانکی به قرض الحسنه واعطای تسهیلات با همان عنوان واحتساب نرخ تورم بجای سود
  ومواردی دیگر که شما بیافزائید

  درباره نویسنده

  behabadi
  مولف کتابهای
  1-بیست سال قانونگذاری درایران
  2-اشنائی جامع باقران کریم
  3-کتاب پرسش وپاسخ در باره هزار نکته قرانی
  4-کتاب بلاگرهاوشبکه های اجتماعی(آشنائی باسرویس های وبلاگدهی وجوامع مجازی)

دیدگاه ها

برای درج دیدگاه، کافیست ثبت نام کنید و عضوی از شبکه اجتماعی حقوقدانان شوید!