آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

یادداشت برجام هرگز اشتباه نبود

بنام خدا

رهبری نظام دردیدار با اقشاری ازمردم ضمن طرح برخی ازمشکلات موجوددرجامعه اشاره فرمودند که ما دربرجام اشتباه کردیم واین بار دیگردر رابطه باآمریکا اشتباه نمیکنیم. البته این مطلب طبق گزارش برخی ازرسانه ها از سایت ایشان حذف شد.

بنده عرض میکنم برجام نه تنها اشتباه نبود بلکه یکی ازتصمیات بجا ودرست نظام همین برجام بود که البته دولت فعلی نقش اصلی را داشت .چرا؟ چون طرف ما شورای امنیت سازمان ملل وآژانس بین المللی اتمی بود نه آمریکا ولذا می بینیم که درآنروزهمه قدرتهای موجود با ایران همراه نبودند . ولی پس ازبرجام الان همه قدرت های موجود طرفدار ایرانند وآمریکا دراین مخالفتها تنهاست. بنابراین ایران موفق شد بزرگترین اتحاد جهانی علیه خودرا بشکند وخودرا ازمخمصه ای که دولتمردان گذشته ایجاد کرده بودند رها سازد .این یکی از بزرگترین دست آورهای ایران در صحنه بین المللی است . بنابراین برجام هرگز اشتباه نبود وبرعکس تصمیمی بجا ودرست بود .

اما امروز ما گرفتار آمریکا هستیم ومیتوانیم دربرابر آن بایستیم ومذاکره نکنیم ولی برای ملت هزینه دارد ومایل نیست این بار هم مانند گذشته اشتباهات مسوولان را تحمل کند .شرط موفقیت دراین مسیر همراهی با ملت ایران است .ابتدا برادری خودتان را ثابت کنید وبعد راه را با هم طی کنیم مردم گرفتار امور معیشتی وامنیتی هستند بسیاری درزندان ویا حصر ومحدودیت قرار دارند .چرا گامی درجهت رفع این مشکلات نمیشود ؟ ایستادن دربرابر دولتی چون آمریکا میسور است اما بی همراهی ملت هرگز .این مردمند که باید ایستادگی کنند نه مسوولان .ملت ما غالبا جوان اند وقادر اما از مسوولان کهنسال چه کاری برمیاید؟ مشکل را با مردم ازطریق همه پرسی درمیان بگذارید

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.
تغییر حالت نوار کناری

داده های تارنگار نوشته

نویسنده
behabadi
نمایش‌ها
120
واپسین بروزرسانی

نوشته‌های بیشتر در حقوق اساسی

نوشته‌های بیشتر از behabadi

اشتراک‌گذاری این مطلب

بالا