آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

یادداشت همه اتان بروید پی کارتانبه نام خدا

مدت هاست که مجلس تصمیم گرفته تا طرحی را به تصویب برساند که بموجب آن بازنشسته ها از مصادر امور کنار بروند.ظاهرا میخواهند کمر غول را بشکنند که این همه بدرازا کشیده است .یکی میگوید کشوری ها بروند دیگری میگوید نظامی ها با اجازه رهبری بمانند آن دیگری میگوید شهردارها مشمول نیستند اصلا برای چه وقت مردم را میگیرید؟ واینگونه قوانین را تصویب میکنید؟این همه استثنا برای چیست؟ مردم ازدست شما چهره های قدیمی خسته اند .والله دیگر خدمت بس است بروید به زندگی شخصی اتان برسید .همه بازنشسته ها بروند همه کسانیکه بیش از 30 سال خدمت کرده اند بروند چه کشوری چه لشگری چه روحانی چه سیویل .استثنا برای چه ؟ چه فرقی میکند درکدام قوه هست ؟مقننه باشد یا قضائیه یا مجریه ویا مجموعه زیر نظر رهبری حتی مسوولان درجه اول ویا شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت وخبرگان .والله این همه هزینه برای ملت زجرآور است .طرف نمیتواند راه برود با ویلچر میاید سرکار .تازه سر کار هم اغلب چرت میزنند ویا ناچارند با موادی خودرا بیدار نگاه دارند .بس است این بساط بروید پی کارتان بگذارید مردم حداقل چهره های تکراری را نبینند .دریک وزیر جوان که حتی سابقه اطلاعاتی داشت آثار مثبت یک نیروی جوان را دیدیم .اساسا همه اتان بروید پی کارتان بگذارید آقازاده ها بیایند سرکار شاید ازآنان بخاری برخیزد.

از مجلس پیران ومسوولان زمینگیر کاری بر نمیاید اگر میامد پس از40 سال شاهد بودیم.

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.
تغییر حالت نوار کناری

داده های تارنگار نوشته

نویسنده
behabadi
نمایش‌ها
178
واپسین بروزرسانی

نوشته‌های بیشتر در حقوق اساسی

نوشته‌های بیشتر از behabadi

اشتراک‌گذاری این مطلب

بالا