آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

یادداشت برجام پابرجا می ماند!

بنام خدا

تهدیدات رئیس جمهور آمریکا مبنی برخروج ازبرجام با انتصابات اخیر شدت گرفت وحتی برخی از کشورهای اروپائی را نیز تحت تاثیر قرار داد.اما مساله مهمتر برخی از دست اندر کاران کشورمان اند که برطبل خروج ازبرجام حتی قبل از خروج رسمی آمریکا میکوبند. جالب آنجاست که اینان همانانی هستند که قبل از برجام امیدی بدان نداشتند وپس از آن نیز بشدت آنرا محکوم میکردند . درواقع آتش اینان ازآنان که درآن طرف ابها قرار دارند شعله ورتر است وگاه درعمل هم اقداماتی انجام میدهند که منطقه را ملتهب میکند . آنچه عقلانیت حکم میکند اینستکه اگر برجام در امر اقتصاد ثمری نداشته است فقدان آن هم برای ما آثاری نخواهد داشت چرا که قرار نیست با فسخ برجام ما بسوی سلاح اتمی یا هسته ای برویم. بنابراین اگر بقول برخی برجام بی نتیجه بوده است اقدام بخروج آمریکا تاثیری برما نخواهد داشت بلکه برعکس این آمریکا خواهدبود که باید خلف وعده خودرا درجهان پاسخ دهد . بنابراین همان گونه که کشورهای اروپائی درکلام ازبرجام دفاع کرده وچین وروسیه همچنان بدان متعهدند مانیز باید همچنان بدان متعهد بمانیم .

مشکل اقتصادی ما درسایه برجام قابل حل نیست درامر اقتصاد باید روی پای خود بایستیم وبه کالای ایرانی وایرانیانیان وایران اهمیت بدهیم در عین حال وقار وتعهد پذیری خودرا به جهانیان نشان دهیم.معذلک اگر مصلحت باشد میتوانیم در امور دیگر به برجامی دیگر بشرط اجرای برجام پیش برویم وبدانیم که برجام محصول یک عهدنامه جهانی است که درشورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده است وثبات قدم مامیتواند مانع از اقدامات ناصواب در آن شورا جلوگیری کند.

دیدگاه ها

هنوز پاسخی ارسال نشده است.
تغییر حالت نوار کناری

داده های تارنگار نوشته

نویسنده
behabadi
نمایش‌ها
175
واپسین بروزرسانی

نوشته‌های بیشتر در حقوق اساسی

نوشته‌های بیشتر از behabadi

اشتراک‌گذاری این مطلب

بالا