خبرگزاري فارس: «پولشويي» يا تطهير پول، به مجموعه اقداماتي اطلاق مي‌شود كه براي جابه‌جايي پول حاصل از داد و ستدهاي غيرمشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر و فعاليت‌هاي تروريستي با هدف تغيير شكل مبداء، مشخصات، نوع پول يا ذي نفع و مقصد نهايي به كار مي‌رود و در حقيقت با اين اقدامات، پول‌ نامشروع و كثيف تطهير يا شست و شو مي‌شود.
به گزارش فارس، اصل برائت يكي از اصول اساسي حاكم بر جريان دادرسي كيفري است كه آثار و نتايج مهمي به نفع متهم دارد. مهم‌ترين نتيجه اصل برائت آن است كه مقام...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید