مجازات فرار از صحنه تصادف
عصمت الله جابری قاضی اجرای احكام دادسرای جنایی تهران مهمترین دلایل فرار رانندگان متخلف از صحنه تصادف را نداشتن گواهینامه رانندگی، بیمه، بی اطلاعی از قوانین و ترس از مجازات های احتمالی می داند.وی می گوید: طبق ماده( ۷۱۴) قانون مجازات اسلامی، هر گاه بی احتیاطی یا رعایت نكردن نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده و نداشتن گواهینامه رانندگی منتهی به قتل غیر عمد شود، مجازاتی از۶ ماه تا ۳ سال حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم در انتظار متهم خواهد بود.
اما از سوی دیگر...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید