تاریخ انتشار : 07-09-1391
[h=1]سرنوشت مجرمان ایرانی خارج نشینپس از بازگشت[/h][h=1][/h]قاعده بین‌المللی تحت عنوان منع محاکمه و مجازات مجدد یا مضاعف وجود دارد ، به این معنی است که اگر کسی موجب اتهامی، تحت تعقیب قرار گرفت ومنجر به صدور رای شد، نباید دوباره او را به خاطر همان اتهام تحت تعقیب قرار داد و...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید