خیانت در امانت نسبت به چک

سئوال از آقای محمد
با درود و ارج، اینجانب تعداد 6 فقره چک مجموعاً به مبلغ نزدیک40 میلیون تومان بعنوان امانت به دوست سابق ام!! دادم و حتی در این مورد سند عادی تنظیم نموده و در آن ضمن درج سریال چکها و بانک مربوطه نوشته شد که چکها بصورت امانت نزد ایشان بوده و ایشان موظف به استرداد آنها به اینجانب بود و حق هیچگونه ادعایی در مورد
چکها ندارد و زیر برگه را علاوه بر امضاء اثر انگشت نیز زدند.
البته لازم بذکر است که چون بنده فقط مبلغ 750هزار تومان به ایشان بدهکار بودم...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید