بررسی تطبیقی ماده 206 قانون مجازات اسلامی با ماده 291 لایحه جدید

به نام خدا
مطالعه تطبیقی ماده 206 قانون مجازات اسلامی و ماده 291 لایحه جدید
حامد بابایی


ماده 206 می گوید :
قتل در موارد زیر قتل عمدی است :
الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید