آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

مقاله حقوقی

  1. پیشگیری از جرم

    مقاله پیشگیری از جرم

    پیشگیری از جرم پیشگیری از جرم گوشه هایی از این مقاله: بيگمان، هرگونه چارهانديشي در جلوگيري از رخداد جرم، منطقيترين رويكرد به شمار ميرودتاآنجا كه به باور برخي، دستيابي به سياست جنايي مؤثر به قرار دادن تدابير پيشگيرنده در درجه نخست از اهميت پيوسته است. مهمترين راهكارهاي پيشگيري از جرم...
  2. javaderad

    مقاله اقرار

    مقاله اقرار قسمتهایی از مقاله: اقرار باید از روی‌ جزم‌ و قطع‌ باشد و اقرار کننده‌ نباید اظهار تردید کند. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار «اِخبار جازم‌» را به‌ کار برده‌اند (خمینى‌، 2/49؛ نیز نک: اصفهانى‌، 2/229). اقرار مریض‌: اقرار مریض‌ درصورتى‌ که‌ در مرض‌ موت‌ نباشد، نافذ...
بالا