آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

ابزارهای بابک زارعی

پیشگیری از کودک  آزاری جنسی در حقوق کیفری ایران بابک زارعی
5.00 ستاره 1 ارزیابی
دریافت ها
7
بروزرسانی
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
26
بروزرسانی
آزمون آزمون مدنی 2018-12-07
موفق باشید
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
34
بروزرسانی
آزمون پاسخ آزمون جامع 2 2017-10-31
به امید موفقیت شما دوستان در آزمون های پیش رو
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
54
بروزرسانی
آزمون آزمون جامع 2 2017-10-31
به امید موفقیت شما دوستان در آزمون های پیش رو
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
54
بروزرسانی
امسال سال موفقیت است زیرا سهمیه وکالت و مشاوران با هم 3 برابر سال 95 است
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
86
بروزرسانی
آزمون 270 تست حقوق مدنی 2017-10-21
با آرزوی موفقیت در 3 آزمون پیش روی شما بزرگواران و همکاران آینده
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
77
بروزرسانی
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
46
بروزرسانی
آزمون 70 تست منتخب اصول فقه 2017-10-21
فقط 33 روز تا آزمون مانده
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
49
بروزرسانی
این جزوه از ماده108 تا132 می باشد . که 113صفحه را در برگرفته بعید میدانم جزوه ای از این کامل تر باشد
5.00 ستاره 1 ارزیابی
دریافت ها
84
بروزرسانی
آزمون پاسخ آزمون جامع 2017-10-14
آنقدر در زندگی شکست خوردم که راه پیروزی را به دست آوردم .( ناپلئون )
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
34
بروزرسانی
آزمون آزمون جامع 2017-10-14
آنقدر در زندگی شکست خوردم که راه پیروزی را به دست آوردم .( ناپلئون )
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
37
بروزرسانی
دومین کتاب اینجانب تقدیم به شما عزیزان و درخواست کمک برای بهبود این اثر
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
11
بروزرسانی
نمایشگاه کتاب طرح نوین در تهران واقع شده در خ 12 فروردین است
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
29
بروزرسانی
سوالات موسسه طرح نوین را به دقت بخوانید و همچنین کتاب های خانم همدانی
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
29
بروزرسانی
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
30
بروزرسانی
فاضل معتبرترین موسسه حقوقی شیراز
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
30
بروزرسانی
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
34
بروزرسانی
فاضل معتبرترین موسسه حقوقی شیراز
0.00 ستاره 0 ارزیابی
دریافت ها
33
بروزرسانی
این جزوه از ماده 1 تا 79 می باشد . که 383صفحه را در برگرفته بعید میدانم جزوه ای از این کامل تر باشد
5.00 ستاره 1 ارزیابی
دریافت ها
95
بروزرسانی
بالا