آزمون پاسخنامه 270 تست حقوق مدنی ( طرح نوین ) 2017-10-21

امسال سال موفقیت است زیرا سهمیه وکالت و مشاوران با هم 3 برابر سال 95 است

  1. بابک زارعی
    الان موقع نکته خوانی و تست زنی است