آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

گفتارهای ماندگار

اشعار، متون، دیالوگ ها و ... ماندگار

بررسی کوتاه

دسته بندی
گروه های غیرحقوقی
زبان
شمار هموندان
53
شمار رویدادها
0
شمار گفتمان ها
0
شمار بازدیدها
9 هزار
شمار جُنگ ها
0
همه فرزند آدمند، بشر / میل بعضی ب خیر وبعضی شر

وان یکی مور از او نیازارد/ دیگری سگ بر او شرف دارد (جناب سعدی ره)
نمایش همه پیام
مرد فقیری از خدا سوال کرد:

چرا من اینقدر فقیر هستم؟!

خدا پاسخ داد:

چون یاد نگرفته ای که بخشش کنی! مرد گفت: من چیزی ندارم که ببخشم؟ خدا پاسخ داد: دارایی هایت کم نیست!

یک صورت؛ که میتوانی لبخند برآن داشته باشی! یک دهان؛ که میتوانی از دیگران تمجید کنی و حرف خوب بزنی! یک قلب؛ که میتوانی به روی دیگران بگشایی! چشمانی؛ که میتوانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی!"فقر واقعی فقر روحی است"
نمایش همه پیام
به پسرم گفتم:نيازي نيست جزء سه نفر برتر کلاس باشي! مادامي که نمراتت خيلي بد نباشه، اون وسطا هم باشي بد نيست. اتفاقا همين گروه از افراد هستن که وقت کافي براي يادگيري مهارت هاي ديگه رو دارن!

نمایش همه پیام
شعری زیبا از استاد گرانقدر، دکتر محمد هاشمی:
سه مبنا بود آدمی را مرام
گشاده کند زندگی بر انام
بنای نخستین بر آزادی است
اراده و عزم بشر هادی است
حقوق بشر مصدر جلوه هاست
که هریک از آن گوهری پربهاست
که آزادگی جوهر آدمی است
حقوق بشر، هان! بر آن متکی است
مشو بنده و برده دیگران
رها آفریدت خدای جهان
به آزادگی ره سپارند انام
به آزادگان صد درود و سلام
نمایش همه پیام
اگر جرات زدن حرف حق را نداری . دست کم برای آنهایی که حرف ناحق میزنند دست نزن.

گاندی
نمایش همه پیام
[FONT=بي تيتر بولد]زندگی سوز وساز، به ز سکون مدام/ فاخته شاهین شود در تپش زیر دام(اقبال لاهوری)[/FONT]
نمایش همه پیام
یادم باشد نگفته ها را میتوانیم بگوئیم اما گفته ها را نمیتوانیم پس بگیریم.
نمایش همه پیام
نصیحت های مردانه


هرگز زنت را تحقیر نکن!

چون بار بیماری اش را سالها باید به دوش بکشی..


هرگز به زنت بی اعتنایی نکن!

چون سالها باید بی توجهی اش را تحمل کنی..


هرگز به زنت پرخاش نکن!

چون سالها سکوت مرگبارش را باید طاقت بیاوری.


هرگز از محبت به روح او غافل نباش!

چون سالها باید در بستری سرد بخوابی..


هرگز او را مقابل دیگران کوچک مکن!

چون به بزرگی یاد کردن از تو را فراموش میکند..


هرگز نقص هایش را بازگو نکن!

چون از تو در نهان متنفر خواهد شد..


هرگز انتقاد و شکایت او را مسخره نکن!

چون از تو برای همیشه ناامید میشود..


هرگز به رویاهایش نخند!

اگر نمیتوانی براورده شان کنی.

چون یا افسرده میشود و اگر شهامت داشته باشد خودکشی میکند.


هرگز زنت را اسیر خانه و فرزند نکن!

چون اینگونه او را بیصدا کشته ای و فقط قانون تو را مجرم نمیداند..


خود را با زنت برابر بدان ..

در همه چیز. وگرنه فرقی با یک زندانبان نخواهی داشت..
نمایش همه پیام
اگر زندگی خود را طوری بنا کنیم که خوشبختی ما وابسته به اموری خارج از اختیار ما باشد، در آن صورت احساس رنج خواهیم کرد.
«آنتونی رابینز»
نمایش همه پیام
Farzaneh-Kamran
Farzaneh-Kamran
اما گاهی لازمه امور خارج از اختیار خوب برای آدم پیش بیاد...
  • سپاس
واکنش‌ها: 1 نفر
حامد عظیمی
حامد عظیمی
بزرگي گفته بودن (فکر کنم توماس جفرسون): «من به شدت به شانس معتقدم و فکر میکنم هر چه بیشتر تلاش کنم شانس بیشتری دارم!» ;-) البته گاهي يه شانسي که از روي تلاش نباشه بياد، خيلي ميتونه انگيزه بده! منم هنوز تجربه ش نکردم البته!
  • سپاس
واکنش‌ها: 1 نفر
هنگامی که سایر بازیکنان به طرف نقطه ای که توپ در آنجا واقع است هجوم می برند، من به طرف نقطه ای حرکت میکنم که توپ چند لحظه دیگر به آنجا خواهد رسید!
«وایه گرتسکی - امتیازگیر برتر هاکی روی یخ»
نمایش همه پیام
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻧﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭﻭﻍ ، ﻓﻴﻠﺴﻮﻑ است

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻳﮑﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻤﻠﻖ ﻭ ﭼﺎﭘﻠﻮﺱ ﺍﺳﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺩﻻﻝ ﺍﺳﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﻝ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﮔﺪﺍﺳﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﺭﺍ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﺍﺳﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ ﺭﺍ

ﺭﺍﺳﺖ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﻫﺪ ﻭﮐﻴﻞ ﺍﺳﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺭﺍﺳﺖ ﭼﻴﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﺍﺳﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻣﺘﮑﺒﺮ ﻭ ﺧﻮﺩ ﭘﺴﻨﺪ ﺍﺳﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﺍﺑﻠﻪ ﺍﺳﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺩﺭﻭﻏﺶ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻋﺮ ﺍﺳﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺭﻏﻢ ﻣﻴﻞ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺍﺳﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﻳﺪ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﻗﺴﻢ ﻫﻢ می خورﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﭘﺮ ﺣﺮﻑ ﺍﺳﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﻲﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭﻭﻍ میﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ میﺧﻨﺪﻧﺪ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ
نمایش همه پیام
بشنو ای دوست که غمگینم و این حال خوشی نیست
خبر از هیچ نداری چه بگویم که تو را گوشی نیست

جمله هایم همگی تلخ و لبم هرچه که گوید
شوق دنیا همه پوچ است و مرا هوشی نیست

خوشی و شادی ایام نیامد به مشامم هرگز
باید از درد بگویم که دگر فرصت خاموشی نیست

وقت آن است که بیدار شوم من همه شب با فریاد
با خیال تو مرا طاقت خوابیدن و بیهوشی نیست

بنشین پای دلم ، پشت به دیوار و بگو
که جدایی هدفت زآنچه می کوشی نیست

بین دیوار میان من و تو گرچه بلند است ولی
گویمت با دل خون چند صباحی ست دگر موشی نیست


رضا پورقاسمی
نمایش همه پیام
بالا