آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

گفتارهای ماندگار

اشعار، متون، دیالوگ ها و ... ماندگار

بررسی کوتاه

دسته بندی
گروه های غیرحقوقی
زبان
شمار هموندان
53
شمار رویدادها
0
شمار گفتمان ها
0
شمار بازدیدها
9 هزار
شمار جُنگ ها
0
[FONT=دست نويس]هرچه جاهل را آموختم جاهل تر وهرچه عالم راآموختم عالمترشد.[/FONT]
نمایش همه پیام
پدر دکتر رضا سپیدبخت (عزت ا.. انتظامی) : مادرت زن نجیبی بود.
دکتر رضا سپیدبخت (رضا کیانیان) : نجابت وقتی معنا پیدا میکنه که راه دومی هم وجود داشته باشه.
فیلم خانه ای روی آب- بهمن فرمان آرا
نمایش همه پیام
[FONT=دست نويس]جهان زمانی کوچکتر می شودکه درواقع درک انسان بزرگترشود[/FONT]
نمایش همه پیام
[FONT=دست نويس]و چه این جمله به فکر همگی افتاده

بچه هارو چه کنیم

بچه ها می خواهند

بچه ها می رقصند

بچه ها می خوانند

این طریقی ست که در خاطرشان می ماند

ای فلانی دو سه خطی بنویس ساده تر رنگی تر

در پی قافیه و واژه نباش

سوژه امروزی

بگذر از دلسوزی

لله هایی همه دلسوز تر از مادرشان

بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان

من هنوز معتقدم

من هنوز معتقدم

می شود عشق به آنها آموخت

می شود در به در واژه بازار نبود

می توان تقدیم کرد

و پشیزی به پشیزی نفروخت

می توان عشق به آنها آموخت

"مسعود فردمنش"
[/FONT]
نمایش همه پیام
خدایا کمک کن اوضاعمان رو به راه شود ...
رو به راه مستقیم ...


a21ed80009f0b58f3488d5bf5d3e5ce3416dda0b.jpeg
نمایش همه پیام
چی شد که.......
چی شد که سیگاری شدی ؟یه شب بارون میومد خیلی تنها بودم
چی شد که سیگارو ترک کردی ؟یه شب بارون میومد اما دیگه تنها نبودم
چی شد الکلی شدی و سیگا رو دوباره شروع کردی؟ یه شب بارون میومد و دوباره خیلی تنهابودم
چی شد اوردنت اینجا و بستریت کردن؟یه شب بارون میومد خیلی تنها بودم تو خیابون دیدمش اما اون تنها نبود
نتیجه:
و اینطوری میشه که ما الکی الکی خودمون رو برای انجام دادن کارهای ناشایست توجیه میکنیم
نمایش همه پیام
معشوقه ای پیدا کردم بنام روزگار .این روزها سخت مرا در آغوش خود به بازی گرفته است....
نمایش همه پیام
[FONT=بي اصفهان بولد]سال ها دفترِ ما در گروِ صَـهبـا بود
رونقِ میکده از درس و دعای ما بود
نیکیِ پیرِ مُغان بین که چو ما بَدمَستان
هرچه کردیم به چشـمِ کَرَمَش زیـبـا بود


بهار آمدُ سال نو شد
امید که سال جدید سالی باشد آنقدر خوب که لحظه ی پایان سال لبخند به لب داشته باشیم و با مرور سالی که گذشت سرافراز باشیم...

"و عشق
اگر با حضور همین روزمرگی ها
عشق بماند،
عشق است."

سال نو مبارک
[/FONT]​
نمایش همه پیام
گریه ی مظلوم پیش ستمگر،ز ابلهی است/اشک کباب باعث طغیان آتش است(صائب تبریزی)
نمایش همه پیام
بالا