آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

حقوق تجاری اقتصادی بين الملل

گفتمان تخصصی پيرامون حقوق تجاری اقتصادی بين الملل

بررسی کوتاه

دسته بندی
کارشناسي ارشد حقوق
زبان
شمار هموندان
5
شمار رویدادها
0
شمار گفتمان ها
0
شمار بازدیدها
1 هزار
شمار جُنگ ها
0

توضیحات

سرپرستان

بالا