آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

پرسش و پاسخ سوال پیرامون اضافه کاری

Faranak-Amini

دادپرور ساده
1 آوریل 2012
275
8
4,195
استان مرکزی
آیا مزایای ناشی از انجام شب کاری ـ اضافه کاری و نوبت کاری موضوع مواد 58 ـ 59 ـ 56 قانون کار جزء حق السعی کارگر به حساب می آید ؟
 
بالا