آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

درخواست ترجمه قانون متحدالشکل تجاری آمریکا

mr.hashem

دادپرور ساده
8 ژانویه 2016
2
0
100
44
سلام
دوستان وکاربران عزیزی که ترجمه قانون متحدالشکل تجاری آمریکا را دارند برای بنده ارسال کنید
اگر بخش اموال منقول وغیر منقول باشه بهتره
با تشکر
 
بالا