آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

Faranak-Amini

دادپرور ساده
1 آوریل 2012
275
8
4,195
استان مرکزی
ازدواج بانوان تبعه ایران با مردان تبعه خارجی تابع چه مقرراتی است؟
 

حامد عظیمی

مدیر کل سایت
تیم مدیریت
مدیرعامل دادپرور
1 آوریل 2012
782
484
20,100
31
کرج
hamedazimi.me
ازدواج بانوان تبعه ایران با مردان تبعه خارجی تابع چه مقرراتی است؟

برابر ماده 17 قانون ازدواج و مادتین 1059 و 1060 قانون مدنی ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع می‏باشد و ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم كه مانع قانونی ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران است كه نحوه اجازه و مرجع آن در آئین نامه زناشوئی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب 1345 تعیین شده است . مجازات هر خارجی كه بدون اجازه فوق الذكر با زن ایرانی ازدواج نماید بموجب ماده 17 قانون ازدواج حبس از یكسال تا 3 سال خواهد بود. ( شورای عالی قضائی )م
 
بالا