آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نام نویسی ورود

حبس

  1. زندان،نهادهای کامل و بی پیرایه

    زندان،نهادهای کامل و بی پیرایه

    زندان قدیمی تر از آنست که بتوان گفت با مجموعه قوانین جدید ساخته شده است. زندان بیرون از دستکاه قضایی ساخته شد و رفته رفته به کیفری همه گیر در مجازاتها بدل شد. با این حال در سده 19 هنوز این احساس و آگاهی وجود داشت که زندان چیز تازه ای است. اکنون از تمامی عیب ها و اشکال آن آگاهی وجود دارد امابا...
  2. بررسی حبس خانگی

    بررسی حبس خانگی

    حبس در منزل حبس خانگی یا توقیف خانگی یکی از مناسبترین جایگزینهای نوین نسبت به سایر جایگزینهای حبس بوده و از طرف دیگر یکی از کارکردهای نخستین حبس را انجام میدهد؛ یعنی "جداسازی بزهکار از دنیای خارج". بیگمان جذاب بودن حبس در منزل ناشی از توانایی آن در دستیبابی به اهداف حبس؛ بدون مشکلات همراه با آن...
بالا